Torino (TO)

2004/2005 - Torino Via Monesiglio

N. 12 alloggi + box

14 giugno 2010